Na Beauty Fóru Praha 2022 jsem Žandě udělal následující dva portréty.