S Terkou jsme fotili již podruhé, tentokráte v nádherných Vojanových sadech.